Skip to content
Home » ประเภทอาหาร

ประเภทอาหาร

ประเภทอาหาร

ประเภทอาหาร ความหลากหลายของอาหาร

ประเภทอาหาร อาหารเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคน อาหารเป็นแหล่งพลังงาน สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย และช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงแนะนำประเภทอาหาร อาหารมีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ มากมาย เช่น กรรมวิธีการปรุง วัตถุดิบที่ใช้ วัฒนธรรม ความเชื่อ และศาสนา เป็นต้น กินไรดี

การแบ่งประเภทอาหาร

การแบ่งประเภทอาหารสามารถทำได้หลายวิธีทานอาหารประเภทไหนดี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการแบ่ง โดยทั่วไปแล้ว การแบ่งประเภทอาหารอาจแบ่งได้ดังนี้

การแบ่งตามวัตถุดิบที่ใช้

การแบ่งประเภทอาหารตามวัตถุดิบที่ใช้แบ่งได้เป็น 4 ประเภทหลักๆ คือ อาหารพืช อาหารสัตว์ อาหารทะเล และอาหารแปรรูป

 • อาหารพืช คือ อาหารที่ได้จากพืช เช่น ข้าว แป้ง ผัก ผลไม้ ถั่ว ธัญพืช น้ำมันพืช เป็นต้น
 • อาหารสัตว์ คือ อาหารที่ได้จากสัตว์ เช่น เนื้อสัตว์ ไข่ นม ผลิตภัณฑ์จากนม ถั่วเหลือง เป็นต้น
 • อาหารทะเล คือ อาหารที่ได้จากสัตว์ทะเล เช่น ปลา กุ้ง หอย ปู ปลาหมึก เป็นต้น
 • อาหารแปรรูป คือ อาหารที่ผ่านการแปรรูปจากวัตถุดิบต่างๆ เช่น ขนม เบเกอรี่ อาหารกระป๋อง อาหารสำเร็จรูป เป็นต้น
ประเภทอาหาร

การแบ่งตามวัฒนธรรมและความเชื่อ

การแบ่งประเภทอาหารตามวัฒนธรรมและความเชื่อแบ่งได้เป็นหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นประเภทอาหารกับความเชื่อ เช่น

 • อาหารเจ คือ อาหารที่ไม่ใช้เนื้อสัตว์ ไข่ และผลิตภัณฑ์จากนม
 • อาหารมังสวิรัติ คือ อาหารที่ไม่ใช้เนื้อสัตว์ แต่อาจใช้ไข่และผลิตภัณฑ์จากนมได้
 • อาหารฮาลาล คือ อาหารที่เป็นไปตามหลักการศาสนาอิสลาม
 • อาหารโคเชอร์ คือ อาหารที่เป็นไปตามหลักการศาสนายิว
 • การแบ่งตามลักษณะการให้บริการ

การแบ่งประเภทอาหารตามลักษณะการให้บริการแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ อาหารรับประทานเอง และอาหารรับประทานนอกบ้าน

 • อาหารรับประทานเอง คือ อาหารที่ปรุงและรับประทานเองที่บ้าน
 • อาหารรับประทานนอกบ้าน คือ อาหารที่รับประทานในร้านอาหารหรือสถานประกอบการอื่นๆ

ประเภทอาหารยอดนิยม

ในโลกนี้มีอาหารหลากหลายประเภทประเภทอาหารที่ได้รับความนิยม แต่ละประเภทก็มีเอกลักษณ์และรสชาติเฉพาะตัว อาหารที่ได้รับความนิยมทั่วโลก อาหารเหล่านี้ได้รับความนิยมจากทั่วโลก เนื่องจากมีรสชาติที่อร่อย น่ารับประทาน และมีความหลากหลายประเภทอาหารแต่ละประเทศ อาหารเหล่านี้ยังสะท้อนถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละประเทศอีกด้วย ได้แก่

ประเทศที่อาหารได้รับความนิยม
 • อาหารจีน
 • อาหารญี่ปุ่น
 • อาหารอิตาเลียน
 • อาหารฝรั่งเศส
 • อาหารไทย

ประโยชน์ของอาหาร อาหารมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย ดังนี้

 • เป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็นต่อร่างกาย
 • เป็นแหล่งสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน และเกลือแร่
 • ช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง
 • ช่วยป้องกันโรคต่างๆ

อาหารแต่ละประเภทการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ การเลือกรับประทานอาหารควรคำนึงถึงหลักโภชนาการ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายประเภทอาหารและสุขภาพ

ประเภทอาหาร แบ่งตามกรรมวิธีการปรุง

วิธีแยกประเภทอาหารอาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ อาหารที่ดีมีประโยชน์จะช่วยให้มนุษย์มีสุขภาพแข็งแรง ในแต่ละภูมิภาคทั่วโลกมีอาหารหลากหลายประเภทแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรม ภูมิอากาศ วัตถุดิบ และกรรมวิธีการปรุง การแบ่งประเภทอาหารตามกรรมวิธีการปรุงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยจำแนกอาหารออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะและวิธีการเตรียมอาหารได้ง่ายขึ้น กรรมวิธีการปรุงอาหารอาจแบ่งได้เป็นหลายประเภท ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ระยะเวลาในการปรุง และอุปกรณ์ที่ใช้ประเภทอาหารทำง่าย

ประเภทอาหาร

ประเภทอาหาร ตามอุณหภูมิ

การแบ่งประเภทอาหารตามอุณหภูมิอาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ

 • อาหารร้อน คือ อาหารที่ใช้ความร้อนในการปรุงให้สุก ซึ่งอาจแบ่งย่อยได้เป็น
  • อาหารต้ม เป็นการปรุงอาหารด้วยน้ำเดือด
  • อาหารนึ่ง เป็นการปรุงอาหารด้วยไอน้ำ
  • อาหารทอด เป็นการปรุงอาหารด้วยน้ำมัน
  • อาหารย่าง เป็นการปรุงอาหารด้วยความร้อนจากเปลวไฟหรือเตาย่าง
  • อาหารอบ เป็นการปรุงอาหารด้วยความร้อนจากเตาอบ
  • อาหารปิ้ง เป็นการปรุงอาหารด้วยความร้อนจากเปลวไฟหรือเตาปิ้ง
 • อาหารเย็น คือ อาหารที่ไม่ใช้ความร้อนในการปรุง ซึ่งอาจแบ่งย่อยได้เป็น
  • อาหารดิบ คือ อาหารที่ไม่ได้ผ่านการปรุงสุก
  • อาหารหมักดอง คือ อาหารที่มีการหมักด้วยจุลินทรีย์ เช่น ผักดอง ปลาร้า
  • อาหารดอง คือ อาหารที่มีการหมักด้วยน้ำตาล เช่น ผลไม้ดอง ผักดองน้ำเกลือ
  • อาหารแห้ง คือ อาหารที่มีการทำให้แห้ง เช่น ถั่วลิสงแห้ง ปลาแห้ง
ประเภทอาหารตามความชื้น

การแบ่งประเภทอาหารตามความชื้นอาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ

 • อาหารแห้ง คือ อาหารที่มีความชื้นต่ำ เช่น ถั่วลิสงแห้ง ปลาแห้ง
 • อาหารเปียก คือ อาหารที่มีความชื้นสูง เช่น ต้มยำกุ้ง แกงเขียวหวาน
ประเภทอาหารตามระยะเวลาในการปรุง

การแบ่งประเภทอาหารตามระยะเวลาในการปรุงอาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ

 • อาหารปรุงสด คือ อาหารที่มีการปรุงทันทีหรือใช้ระยะเวลาในการปรุงสั้นๆ เช่น ข้าวผัด ต้มยำกุ้ง
 • อาหารปรุงสุกล่วงหน้า คือ อาหารที่มีการปรุงสุกก่อนแล้วเก็บไว้รับประทานภายหลัง เช่น แกงเขียวหวาน ผัดไท
ประเภทอาหารตามอุปกรณ์ที่ใช้

การแบ่งประเภทอาหารตามอุปกรณ์ที่ใช้อาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ

 • อาหารปรุงด้วยเตา คือ อาหารที่มีการปรุงด้วยเตาไฟ เช่น ต้มยำกุ้ง แกงเขียวหวาน
 • อาหารปรุงด้วยไมโครเวฟ คือ อาหารที่มีการปรุงด้วยไมโครเวฟ เช่น ข้าวต้ม ไข่ตุ๋น

ตัวอย่างอาหารตามกรรมวิธีการปรุง

ตัวอย่างอาหารตามกรรมวิธีการปรุงมีดังนี้

 • อาหารร้อน เช่น ต้มยำกุ้ง แกงเขียวหวาน ข้าวผัด ต้มยำไก่ แกงเขียวหวานไก่ ข้าวผัดไก่
 • อาหารเย็น เช่น ยำวุ้นเส้น น้ำพริกกะปิ ข้าวต้มมัด ยำวุ้นเส้นทะเล น้ำพริกกะปิกุ้งแห้ง ข้าวต้มมัดไส้กล้วย
 • อาหารแห้ง เช่น ถั่วลิสงแห้ง ปลาแห้ง ขนมปังกรอบ ถั่วลิสงคั่ว ปลาแห้งทอด ขนมปังกรอบรสต่างๆ
 • อาหารเปียก เช่น ต้มยำกุ้ง แกงเขียวหวาน ข้าวผัด ต้มยำไก่ แกงเขียวหวานไก่ ข้าวผัดไก่
 • อาหารปรุงสด เช่น ข้าวผัด ต้มยำกุ้ง แกงเขียวหวาน
 • อาหารปรุงสุกล่วงหน้า เช่น แกงเขียวหวาน ผัดไท ต้มยำกุ้ง แกงเขียวหวานไก่ ข้าวผัดไก่
 • อาหารปรุงด้วยเตา เช่น ต้มยำกุ้ง แกงเขียวหวาน ข้าวผัด ต้มยำไก่ แกงเขียวหวานไก่ ข้าวผัดไก่
 • อาหารปรุงด้วยไมโครเวฟ เช่น ข้าวต้ม ไข่ตุ๋น

การแบ่งประเภทอาหารตามกรรมวิธีการปรุงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เข้าใจถึงลักษณะและวิธีการเตรียมอาหารได้ง่ายขึ้นประเภทอาหารที่มีประโยชน์ การเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับกรรมวิธีการปรุงจะช่วยให้อาหารมีรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการที่ดีขึ้นความหมายอาหาร

แหล่งอ้างอิงข้อมูล: https://www.miwfood.com/อาหารหลัก-5-หมู่มีอะไรบ้/